Het Solidariteitsfonds van de SvHN Personen Bus

De exploitatie van de bus zal de komende jaren naar verwachting financieel geen grote problemen geven. De noodzakelijke aanschaf van een nieuwe bus echter wel.
Daarom is het nodig een “Solidariteitsfonds” te vormen, waaruit de aanschaf van een nieuwe bus t.z.t. kan worden gedaan.


Draagt u De Senioren BUS een warm hart toe en kunt u een bijdrage geven (al is het maar € 5,-), vul dan a.u.b. het Antwoordformulier Solidariteitsfonds in.


Bij voorbaat hartelijke dank.
Bestuur SvHN