HOE HET EINDELIJK TOCH GOED KWAM MET ONZE PERSONEN BUS  

(Een geschiedenis van 23-02-2011 t/m. 8-07-2016)

Door:   Henk Zijlmans.

Vanaf 2005 werd de exploitatie van de Volkswagen Transporter bus verzorgd door het bestuur van de Jeugd van Gisteren. Toen het JvG bestuur besloot om per 30 juni 2011 te stoppen met de bus vanwege de hoge kosten en het ANBO-afdelingsbestuur zich daar noodgedwongen bij aansloot, ontstond onder een groot aantal ANBO leden grote onrust. 

Deze onrust had tot gevolg dat tijdens de algemene ledenvergadering van 23 februari 2011 twee kandidaten (de één namens het bestuur en de ander namens de chauffeurs) zich beschikbaar stelden voor de vacante functie van penningmeester. Tijdens deze ledenvergadering werd besloten een werkgroep in het leven te roepen, waarin beide kandidaten alsmede een chauffeur zitting hadden.

Van de landelijk ANBO-voorzitter kregen we vervolgens toestemming om de JvG bus per 1 juli 2011 over te nemen voor de periode van 1 jaar.       Gedurende die periode diende de werkgroep zoveel mogelijk geld in te zamelen, zowel binnen onze vereniging ( via het Solidariteitsfonds)  als daarbuiten.

De financieel gunstige ontwikkelingen maakte het de werkgroep mogelijk gesprekken te gaan voeren met het Nationaal Ouderen fonds over deelname aan hun project “Boodschappen PlusBus”. Ons doel was daarbij om een groot  éénmalig bedrag vooraf te betalen met daarnaast een aanvaardbare maandelijkse aflossing met een maximale termijn van 5 jaar.

Volgende hobbel was de toestemming van de  algemeen ANBO-directeur. Vanaf aug. 2012 werd gestart met de correspondentie en op 18 dec. 2012 werd de schriftelijke machtiging verstrekt.

Op 29 maart 2013 werd vervolgens de partnerovereenkomst met het Ouderenfonds getekend. Levering van de Mercedes Sprinter zou medio juli 2013 plaats kunnen vinden. Uiteindelijk werd de bus op 30 september 2013 in Hoofddorp afgeleverd.

Daarna volgden 2 jaar van betrekkelijke rust, totdat ANBO z’n verwoestende activiteiten op 24 september 2015 uitvoerde. U weet er ongetwijfeld nog alles van. Alle ANBO-afdelingen konden niet meer beschikken over hun financiële middelen, maar de bus reed gelukkig rustig door.

Eind december 2015 werd een nieuwe Seniorenvereniging (SvHN) opgericht, maar ook in 2016 maakte de ANBO-bus z’n kilometers in Hoofddorp en omgeving.

In april 2016 werd door de ANBO aan het Ouderenfonds gemeld dat ze de overeenkomst wilde beëindigen en vervolgens meldde de SvHN aan het Ouderenfonds dat zij de overeenkomst gaarne wilde voortzetten.
Op 6 juli zette de ANBO haar handtekening   onder de verklaring dat zij de Partnerovereenkomst per 1 mei 2016 beëindigde en de SvHN deed op 8 juli jl. hetzelfde maar dan om de overeenkomst voort te zetten.

We danken iedereen die de afgelopen 5 jaar heeft bijgedragen aan het Solidariteitsfonds, alsmede onze Gemeente voor de jaarlijkse subsidie.

Voorts had het bestuur Jan Rijpkema graag willen melden dat de bus weer terug is in goede handen en hem willen bedanken voor alles wat hij heeft gedaan voor de bevordering van de mobiliteit in Hoofddorp en omgeving. Maar helaas!

Tenslotte onze dank aan Lo Gilles, Els Mombach, Ton Versteeg en alle (ex)chauffeurs.

[HOME]